Bästa tennisspelare! (Suomeksi alla)

Inomhussäsongen 2017-2018 börjar måndagen den 21 augusti 2017 och avslutas söndagen den 27 maj 2018. På begäran har hallens säsong förskjutits. Innesäsongen omfattar 40 veckor.

Vi övergår till en ny behandling av faktureringen. Det gamla systemet har varit trögt och arbetskrävande. Fakturorna skickas nu per e-post 1 gång per månad till den kontaktperson som finns angiven på bokningsschemat. Vi hoppas att kontaktpersonen vidarebefordrar fakturan till sin partner. Fakturan skickas inom kort.

Vi förutsätter att ni också denna säsong bibehåller den speltid som ni hade senaste säsong – om inte – tag kontakt med undertecknad.

Vi strävar fortfarande att med den krympande skaran frivilliga krafter hålla i gång verksamheten både när det gäller övervakningen och banstädningen – allt detta för att kunna hålla kostnaderna i styr. Bandande övervakningskameror är installerade i hallen.

Kodlåset i ytterdörren gör det smidigare för de som beställer strötimmar. Man kan få den hemliga koden och med hjälp av den öppna ytterdörren. Följande personer kan kontaktas:  Peter Helenius  050-3749049, Sune Helenius 050-3138707, Reino Heinämaa 0400-418506, Alf Löf 040-5843186 och Sven Lindström 0400-585963.

Vi vädjar till bilburna spelare och besökare att använda den asfalterade parkeringsplatsen på hallens långsida samt att iaktta ordning och reda kring hallens inne- och uteområde. På det sättet skapar vi den trivsel som vi alla uppskattar.

Info om hallen och bokning av strötimmar finns på hemsidan www.etktennis.fi (under rubriken (Boka halltid).

Avgifterna från 21.8.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Spelrättstimme            Kontraktstimme            Strötimme

Vardagar före kl. 16.30             10,00 €                       12,00 €                       14,00 €

 

Vardagar efter kl. 16.30,           16,00 €                       18,00 €                       20,00 €                                       

Lördag, söndag                         16,00 €                       18,00 €                       20,00 €

 

Lördag och söndag strötimmar till specialpris (OBS!) 15,00 €    

Icke medlemmar betalar 2 € mera per strötimme

För de som önskar beställa strötimmar har ett  internetbaserat bokningssystem tagits i bruk. De bokade strötimmarna faktureras i efterskott och postas till beställaren. Anvisningar och instruktioner för bokningen finns på  adressen

www.etktennis.fi (under rubriken (Boka halltid).

Med tennishälsningar och förhoppning om en givande säsong.

Ekenäs Tennishall Ab/Sune Helenius

sune.helenius@myhome.fi, tel. 050 3138 707            

 

Hyvä tenniksen ystävä!                                

Sisäpelikausi 2017-2018 alkaa maanantaina 21.8.2017 ja loppuu sunnuntaina 27.5.2018. Pyynnöstä on pelaaminen hallissa siirretty myöhäisemmäksi. Sisäpelikausi kestää 40 viikkoa.

Siirrymme uuteen laskutustapaan. Vanha menetelmä on ollut hidas ja työläs. Laskut lähetetään nyt sähköpostitse kerran kuukaudessa yhteishenkilöille, jotka ovat varauslistassamme. Toivomme yhteishenkilön toimittavan laskun pelaajakaverilleen.

 Oletamme, että pidätte tulevana pelikautena ajan, joka teillä oli viime pelikautena – jos ei – ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Toiminta hallissa jatkuu kuten aiemmin.

Pyrimme jatkossakin – tosin yhä harvempien vapaaehtoisten voimin – pyörittämään valvonta sekä kenttäsiivousta, jotta pystyisimme pitämään maksut mahdollisimman alhaisina.

Halliin on asennettu nauhoittavat valvontakamerat järjestys- ja turvallisuussyistä.

Ulko-oven koodilukitus tekee irtotuntien ostajien sisäänpääsyn sujuvammaksi. Ovikoodin saa seuraavilta henkilöiltä:  Peter Helenius  050-3749049, Reino Heinämaa 0400-418506, Sune Helenius 050-3138707, Alf Löf 040-5843186050 ja Sven Lindström 0400-585963.

Toivomme autoilevien pelaajien ja vierailijoiden käyttävän asfaltoitua parkkialuetta sekä huolehtivan järjestyksestä ja siisteydestä sekä hallin sisä- että ulkoalueilla. Näin voimme taata viihtyvyyden, jota me kaikki arvostamme.

Infoa hallista ja varaamisohjeet löytyvät osoitteesta kotisivullamme www.etktennis.fi
otsikkolla (Varaa pelivuoro)

Maksut  8.08.2016 alkaen ovat:

                                                          Pelioikeustunti                                Sopimustunti                                  Irtotunti

Arkipäivisin ennen klo 16.30                   10,00 €                                   12,00 €                                                 14,00 €

                

Arkipäivisin klo 16.30 jälkeen

Lauantaisin                                             16,00 €                                     18,00 €                                                  20,00€

Sunnuntaisin irtotunteja erikoishintaan (HUOM!)                                                                                                15,00€

Ei jäsen maksaa 2 € enemmän per irtotunti.

 

Varatut irtotunnit laskutetaan jälkikäteen ja postitetaan tilaajalle.

Varaamisohjeet löytyvät osoitteesta www.etktennis.fi  otsikkolla (Varaa pelivuoro)

Antoisaa pelikautta toivottaen.

Ekenäs Tennishall Ab – Tammisaaren Tennishalli/Sune Helenius
sune.helenius@myhome.fi, puh. 050 313 8707.

 
 
 
 

Ekenäs Tennisklubb r.f.
Alkärrsgatan 3
10600 Ekenäs
FINLAND

FO-nummer
1510818-8

Utebanor
Bryggerigatan 12
019 241 3213

 


 

Huvudtränare
Peter Helenius
050-374 9049

E-post
info@etktennis.fi


 

Ab Ekenäs Tennishall Oy
Alkärrsgatan 3
10600 Ekenäs
FINLAND

FO-nummer
1714534-5

Innebanor
Alkärrsgatan 3